Управление в туризма

travel-managment-1Ние сме готови да споделим с вас нашия опит и познания във фирменото управление.   Можем да ви дадем съвети за прилагане на най-добрите международни практики за ефективно управление на туристическа дейност.