Финансови анализи в туризма

Счетоводни и финансови анализи в областта на хотелиерството  по стандартите на USALI (Uniform System of Accounts for the Lodging Industry).

 

 

 

Ще прегледаме и анализираме вашите приходи и разходи. Специално за нуждите на вашия бизнес ще съставим модел, по който да изготвяте вашите бюджети и да водите вашата финансова отчетност по видове дейности. Ние ще ви помогнем да изготвите вашите икономически обосновки и финансови прогнози при кандидатстване за банкови кредити или привличане на инвеститори.analysis-1