Прогнозиране и планиране в туризма

Изготвяне на прогнози и планове за развитие на фирма или продукт.